DRÄNERING

Dränering är ett av de viktigaste underhållsarbeten vi hjälper våra kunder med. Oavsett om du ska bygga ett nytt hus, eller om ditt nuvarande hus behöver nya dräneringsrör, finns vi på Haninge Grävtjänst tillgängliga för dina behov!

Vad är dränering?

Man kan enkelt säga att dränering är att säkerställa att grunden till huset eller byggnaden hålls torr. För ett vanligt hus innebär det att man säkrar husgrunden och källaren mot fukt, för att förebygga fuktskador.

Vi på Haninge Grävtjänst utför dränering av hus, vare sig det är ett nybygge eller gamla dräneringsrör som ska bytas ut. Förutom själva dräneringen kan vi besiktiga befintlig dränering, ta bort gamla dräneringssystem, projektera för ny dränering utefter befintliga avloppssystem och lägga nytt tätskikt. Vilket dräneringsbehov du än har, finns vi tillgängliga att hjälpa dig leda bort vatten från ditt hus.

När behöver man dränera?

Det är svårt att ge en exakt tidsram för när man behöver dränera sitt hus eftersom det beror på en mängd faktorer, såsom klimat, marktyp och platsen för huset. Generellt sett bör man kontrollera dräneringssystemet minst en gång per år för att se till att det fungerar som det ska och för att ta bort eventuella blockeringar. I vissa områden med hög nederbörd eller hög grundvattennivå kan det vara nödvändigt att dränera huset oftare för att förebygga skador på grund av översvämningar eller fuktskador. Man brukar säga att en dränering håller i 20-25 år, men denna kan förstås påverkas positivt och negativt av faktorerna ovan. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och instruktioner för dräneringssystemet och att genomföra regelbundna inspektioner och underhåll för att se till att det fungerar på ett tillförlitligt sätt.

Vad kostar en dränering i Stockholm?

Många är oroliga över kostnaderna det innebär att dränera sin husgrund. Att dränera husgrunden är ofta ett ganska omfattande projekt som husägare drar sig från att göra. Prova istället att vända på frågan, vad kan det kosta dig att strunta i dräneringen? Ett hus med bristfällig bortledning av vatten kan orsaka omfattande fuktskador i husgrunder och källare, som på sikt kan innebära att man måste riva huset för att göra om hela grunden.

Att istället ha ett bra skydd mot vatten i grunden ökar värdet på din fastighet. Dränering är alltså en god investering, dels sett till värdet vid en försäljning, men också för din trygghet. På Haninge Grävtjänst har vi utfört ett stort antal arbeten inom dränering i Stockholm. Är du intresserad av att veta mer om hur en dränering på din fastighet kan höja värdet? Kontakta oss idag!

Kontroll & besiktning av dränering

Oberoende husgrund ni har idag så utför vi på Haninge Grävtjänst kontroll och besiktning av din befintliga dränering. Vi kontrollerar bland annat fukt och mögel och riskerna för dessa, samt riskerna din fastighet har för översvämning i/runt husgrunden. Där fukt har fått finnas länge finns risk att husgrunden börjar gå sönder, och bostaden blir därmed farlig att vistas i. Du kan dock vara lugn, vi kontrollerar även detta vid en besiktning.

Vi spolar rent dräneringsledningar och andra delar av dräneringssystemet, så väl som vi kan byta ut delar eller hela systemet. Utöver detta kan vi planera och se till att övriga områden runt om huset ser till att leda bort vattnet från grunden, till exempel med hängrännor och stuprör.

Är det ett nybygge är det viktigt att undvika att bygga där marken närmast huset har sluttning mot huset. Ett sådant hus löper stor risk att ta skada över tid, även vid mindre nederbörd. Vid riktiga skyfall kan ett sådant hus drabbas av översvämning i husgrunden, något man som husägare till varje pris vill undvika.

Dränering av olika områden

Trädgårdar och parker finns i alla dess former. En väl utförd och anpassad dränering ökar livslängden på dessa, och ser till att de håller i alla olika typer av väder. Med en stor yrkesskicklighet och rätt redskap ser vi till att lösa alla dina behov av dränering i parker och trädgårdar.

Eftersom trädgårdar vanligtvis ligger nära hus ser vi till att dräneringen håller rätt fukt i trädgården, utan att den leder vatten mot byggnaden. När vi utför en trädgårdsdränering tar vi alltid hänsyn till den dränering som huset har, och som i vissa fall kan behöva anpassas.

Vi dränerar förstås inte bara tomter, trädgårdar och parker. Vi utför även dränering av vägar, parkeringsplatser, gångbanor, idrottsplatser – inget är för stort, litet eller komplicerat. Utan rätt dränering för området kan det uppstå problem: parkeringar kan få sjunkhål, ängsmarker kan bli sanka, och fotbollsplaner och andra gräsbeklädda anläggningar kan torka ut.

Vi kan besiktiga och åtgärda befintligt dränering i Stockholm som inte fungerar optimalt. Vi kan också projektera och skapa helt ny dränering, med allt ifrån dikesgrävning, utläggning av dräneringsledningar och byggande av vattenbarriärer mot infrastruktur och byggnader.

Dränering med garanti

På Haninge Grävtjänst är vi givetvis certifierade för dränering. Vi är faktiskt så stolta och duktiga på det vi gör, så att förutom att vi arbetar fackmannamässigt, så lämnar vi rejäla garantier på utförd dränering.

ROT-avdrag för dränering

Som privatperson har du rätt till ROT-avdrag om du vill ha en dränering utförd av oss. Du får 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 SEK i avdrag. Vill du nyttja ROT-avdraget i samband med en dränering från oss, meddela oss i samband med att vi planerar dräneringen så hjälper vi dig att fylla i ansökningsblanketten.